Subsidiescan

Energie Innovatie – Urban Energy


WIJZIGINGEN IN 2020

De regeling blijft in 2020 niet bestaan. De regeling gaat over in de Meerjarig Missie Gedreven Innovatie programma’s (MMIP). Naar verwachting wordt hierover meer bekend gemaakt in maart 2020.

Organisaties die bezig zijn met energie-innovaties in de gebouwde omgeving komen in aanmerking voor subsidie binnen de Urban Energie-regeling. Een financiering is mogelijk voor het onderzoek naar- en de ontwikkeling van innovaties in de gebouwde omgeving. Nieuwe producten en diensten op het gebied van energieopwekking, energiebesparing of de betrouwbaarheid van de energie-infrastructuur vallen binnen de Urban Energie-regeling.

Tot €1.000.000 subsidie voor energie-innovatie in de gebouwde omgeving

SUBSIDIE VOOR URBAN ENERGY

DE REGELING
De Urban Energy-regeling heeft als doel om bij te dragen aan de klimaatdoelstelling zodat in 2030 de broeikasgasuitstoot met 49%  is teruggedrongen ten opzichte van 1990. De overheid financiert mee bij onderzoeken naar – en de ontwikkelingen van innovaties in de gebouwde omgeving die duurzaam en CO2 reducerend zijn.

Projecten die in aanmerking komen voor een Urban Energy subsidie vallen binnen de volgende thema’s:
• Zonne-energie
• Duurzame warmte- en koude installaties
• Fysieke Integratie van zonnestroomsystemen
• Vernieuwing van de energie-infrastructuur
• Energieregelsystemen en – diensten

DE VOORDELEN
De maximale subsidiehoogte per project is vastgesteld op €1.000.000. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het type project. Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling levert u een voordeel tot 50% op. Onderzoeksorganisaties die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling kunnen zelfs tot 80% subsidie krijgen. Kleine ondernemers krijgen een 20% opslagpercentage. Middelgrote ondernemers krijgen een opslag van 10% op alle subsidiabele activiteiten.

DE VOORWAARDEN
• De innovatie moet zich richten op de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
• De oplossingen komen tegemoet aan de toenemende vraag naar energie met een gelijktijdige reductie van het aandeel energie uit fossiele grondstoffen.
• De aanvraag moet worden gedaan door een samenwerkingsverband waarbij ten minste één ondernemer betrokken is. De partners van het verband mogen ook wetenschappers en leden van kennisinstellingen zijn.
• Andere voorwaarden en afwijzingsgronden zijn thema- en projectafhankelijk.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de (on)mogelijkheden van uw project te bespreken.

— Alle subsidieregelingen bekijken

SUBSIDIE VOOR URBAN ENERGY
Subsidie voor het ontwikkelen van duurzame energie-innovaties voor de gebouwde omgeving.

SUBSIDIEHOOGTE
25-80% van de subsidiabele kosten met een maximale subsidiehoogte van €1.000.000 per project.

INDIENTERMIJN
De indientermijn voor de Urban Energy-regeling in 2020 moet nog nader bepaald worden.

Direct weten of u in aanmerking komt?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op +31 30 228 92 40


VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

Wij hebben al voor een groot aantal innovatieve projecten succesvol subsidie aangevraagd. Hierdoor kunnen wij ook voor uw project de slagingskans goed inschatten en u ondersteunen met de onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast kijken wij naar alle andere potentiële subsidieregelingen voor uw innovatie. Zo benut u de subsidiemogelijkheden optimaal.

• Hoge slagingskans van maar liefst 96%
• No-Cure No-Pay
• U bespaart tijd; onze specialisten begeleiden het hele proces, van analyse tot uitbetaling
• Eén aanspreekpunt voor alle subsidieaanvragen
• Minimaal 25% meer subsidievoordeel

— Meer over onze werkwijze en voordelen
Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!