Vacatures

TOT €1.000.000 SUBSIDIE VOOR ENERGIE-INNOVATIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING

DE REGELING

De Urban Energy-regeling heeft als doel om bij te dragen aan de klimaatdoelstelling zodat in 2030 de broeikasgasuitstoot met 49%  is teruggedrongen ten opzichte van 1990. De overheid financiert mee bij onderzoeken naar – en de ontwikkelingen van innovaties in de gebouwde omgeving die duurzaam en CO2 reducerend zijn.

 

Projecten die in aanmerking komen voor een Urban Energy subsidie vallen binnen de volgende thema’s:

 • Duurzame warmte- en koude installaties
 • Fysieke Integratie van zonnestroomsystemen
 • Vernieuwing van de energie-infrastructuur
 • Energieregelsystemen en – diensten

 

DE VOORDELEN

De maximale subsidiehoogte per project is vastgesteld op €1.000.000. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het type project;

 • Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling levert u een voordeel tot 50% op.
 • Onderzoeksorganisaties die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling kunnen zelfs tot 80% subsidie krijgen.
 • Kleine ondernemers krijgen een 20% opslagpercentage.
 • Middelgrote ondernemers krijgen een opslag van 10% op alle subsidiabele activiteiten.

 

DE VOORWAARDEN

 • De innovatie moet zich richten op de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
 • De oplossingen komen tegemoet aan de toenemende vraag naar energie met een gelijktijdige reductie van het aandeel energie uit fossiele grondstoffen.
 • De aanvraag moet worden gedaan door een samenwerkingsverband waarbij ten minste één ondernemer betrokken is. De partners van het verband mogen ook wetenschappers en leden van kennisinstellingen zijn.

 

Andere voorwaarden en afwijzingsgronden zijn thema- en projectafhankelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op om de (on)mogelijkheden van uw project te bespreken.

 

VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

Wij hebben al voor een groot aantal innovatieve projecten succesvol Urban Energy aangevraagd. Hierdoor kunnen wij ook voor uw project de slagingskans goed inschatten en u ondersteunen met de onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast kijken wij naar alle andere potentiële subsidieregelingen voor uw innovatie. Zo benut u de subsidiemogelijkheden optimaal.

 • Hoge slagingskans van maar liefst 96%
 • U bespaart tijd: onze specialisten begeleiden het hele proces, van analyse tot uitbetaling.
 • Eén aanspreekpunt voor al uw subsidieaanvragen.
 • Minimaal 25% meer subsidievoordeel.

 

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

17 oktober 2019
Samenwerking met materialenregister Madaster bij Circulair bouwen
19 september 2019
Prinsjesdag 2019: Innovatie en duurzaamheid
13 september 2019
Subsidie Versnelde Klimaatinvestering