Vacatures

Uiterlijk in 2050 energieneutraal en aardgasloos

Subsidies voor Urban Energy-projecten richten zich op de activiteiten bij experimentele ontwikkelingen, fundamenteel of industrieel onderzoek. Het einddoel is dat uiterlijk in 2050 alle wijken in Nederland energieneutraal en aardgasloos zijn. Urban Energy kent verschillende programmalijnen:

  • Zonne-energie
  • Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
  • Fysieke integratie
  • Flexibele energie-infrastructuur
  • Energieregelsystemen en -diensten

 

Subsidie per project

De overheid heeft in 2019 ruim 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Urban Energy innovaties. De subsidie is afhankelijk van het type project en bedraagt 25-80% met een maximum van € 1.000.000. Voor kleine en middelgrote ondernemingen geldt een opslag van respectievelijk 10 en 20%.

 

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor Urban Energy kunnen worden ingediend van 1 april tot 10 september 2019.

 

Een aanvraag indienen, hoe maakt u meer kans?

Aan de aanvraag gaat een kort haalbaarheidsonderzoek vooraf en de rangschikking verloopt via onderstaande criteria. Een project wordt hoger gerangschikt als:

  • het project meer bijdraagt de doelstellingen van tenminste een van de Urban Energy -programmalijnen (20%);
  • de mogelijke bijdrage van het project aan de Nederlandse economie groter is (20%);
  • het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt (30%);
  • de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet (30%).

 

 

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

11 maart 2019
DEI 2019 geopend
25 februari 2019
Nieuwe subsidie voor aardgasvrije bebouwde omgeving
06 februari 2019
Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019