Vacatures

BIJDRAGEN AAN HET TERUGDRINGEN VAN DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN IN NEDERLAND

Het doel is om bij te dragen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990.

 

Onderzoek naar haalbaarheid van innovatieprojecten

Er is budget beschikbaar voor zowel haalbaarheidsstudies als milieustudies. Een haalbaarheidsstudie is gericht op het potentieel van een afgebakend onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat een specifieke technologie of specifiek concept betreft. Een milieustudie wordt uitgevoerd ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject.

 

De regeling is van toepassing op studies die gericht zijn op:

  • Warmte
  • Systeemintegratie – elektrificatie en flexibilisering
  • Circulariteit
  • Carbon capture, utilisation and storage

 

 

Subsidievoordeel

U kunt tot 50% van de onderzoekskosten als subsidie ontvangen met een maximum van € 500.000. Er is een opslag voor kleine en middelgrote ondernemers.

 

Aanvraagtermijn

De subsidie Topsector Energiestudies kan worden aangevraagd van 21 februari tot 24 september 2019.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

11 maart 2019
DEI 2019 geopend
25 februari 2019
Nieuwe subsidie voor aardgasvrije bebouwde omgeving
06 februari 2019
Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019