Vacatures

De subsidie bestaat uit een vergoeding per opgewekte eenheid (kWh) elektriciteit voor een periode van 15 jaar.

Voordelen zonnepanelen

 • Duurzaam
 • Eenvoudig toe te passen
 • Onderhoudsarm
 • Verbetering energielabel
 • Verlaging energiekosten
 • Hoger exploitatierendement
 • Hogere beleggingswaarde
 • Wijzigingen najaarsronde 2019

  Voor de najaarsronde van de SDE+ hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Het maximale aanvraagbedrag is verlaagd van 10,1 naar 9,9 cent. In de praktijk komt het er op neer dat er nog maximaal 3,0 cent subsidie beschikbaar is voor het deel dat wordt gebruikt in het pand en 5,8 cent subsidie voor het deel dat wordt terug geleverd aan het net. Dit is een vermindering van iets minder dan 10% ten opzichte van de vorige ronde.

   

  De subsidie
  De overheid verstrekt met de SDE+ subsidie een bijdrage om de productie van duurzame energie met PV-panelen rendabel te maken. De subsidie bestaat uit een vergoeding per opgewekte eenheid (kWh) elektriciteit voor een periode van 15 jaar. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van groene energie. De hoogte van de SDE-bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs.

   

  Wat komt in aanmerking voor SDE+?

  • De subsidieregeling is opgesteld voor PV-installaties met een minimale capaciteit van 15kWp. Dit zijn doorgaans installaties met meer dan 50 zonnepanelen, uitgaande van een capaciteit van 300Wp per paneel.
  • De regeling geldt alleen voor eigenaren met een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3*80A, waarbij dus een minimum geldt van 3*100A).

   

  SDE+ tender

  De subsidie is verdeeld in verschillende tenders, waarbij de subsidie per tender oploopt. Door in de eerste tranche in te dienen, is de kans op een subsidietoekenning groter. Indien in een latere tranche ingediend wordt, dan kan het voorkomen dat het beschikbare subsidiebedrag reeds is toegewezen aan andere projecten.

   

  foto van subsidie: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor zonnepanelen

  Voorwaarden

  • Is er voor uw project een omgevingsvergunning nodig? Dan moet deze zijn verstrekt voordat subsidie kan worden aangevraagd. Denk aan nieuwbouwprojecten, een monument of een installatie in een open veld. Voor bestaande daken op niet beschermde gebouwen is geen omgevingsvergunning nodig.
  • Wilt u subsidie aanvragen voor meer dan 500 kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze bij uw aanvraag toe te voegen.
  • Is de installatie kleiner dan 1MW? Dan moet de installatie binnen 1,5 jaar na de subsidietoekenning zijn gerealiseerd. Voor grotere projecten is de realisatietermijn 3 jaar. Plaatst u de panelen in veld- of wateropstelling en is het project groter dan 1MW, dan heeft u 4 jaar de tijd om te realiseren.

   

  Wat ik bij Van Draeckeburgh zo mooi vind is dat we de niet-duurzame bedrijven ook een zetje in de goede richting weten te geven om toch iets te gaan doen met duurzaamheid. Zo kan een bedrijf dankzij subsidie toch ineens kiezen voor bijvoorbeeld zonnepanelen.

  Contactpersoon Vdsf
  Hjalmar van Tolie
  Subsidie aanvragen?

  Gerelateerd nieuws

  17 oktober 2019
  Samenwerking met materialenregister Madaster bij Circulair bouwen
  02 oktober 2019
  Bestaande sociale en particuliere huurwoningen aardgasvrij?
  19 september 2019
  Prinsjesdag 2019: Innovatie en duurzaamheid