Subsidiescan

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen.

Voor wie?

Uitsluitend gemeenten kunnen de regeling aanvragen voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs binnen de gemeente. Het schoolgebouw moet mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die door het Rijk worden bekostigd. Verder kan de SUVIS-regeling uitsluitend worden gebruikt voor het deel van het gebouw waar de school zit. Dus niet voor een eventueel aangrenzende sporthal of kinderopvangcomplex.

 

De voordelen

Na overvraging tijdens de eerste openstelling heeft het kabinet besloten het beschikbare budget voor deze ronde te verhogen naar €200 miljoen. (minus uitvoeringskosten)
Per project bestaat er een aftopping van:

 

 • € 150.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
 • € 210.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
 • € 420.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
 • € 800.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
 • € 1.000.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

Het gaat hierbij om het aantal leerlingen op 1 oktober 2020.

 

De voorwaarden

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012;

 

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, dan dient u met deze regeling te zorgen voor:

 • het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.
 • het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

 

Overige voorwaarden zijn:

 • De uitkering kan ook voor andere CO2-besparende maatregelen aangevraagd worden.
 • Voor het project kan slechts éénmaal aanspraak worden gemaakt op een SUVIS-uitkering.
 • De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2021 en 31 augustus 2022. En vóór 31 augustus 2024 afgerond zijn.
 • Openstelling van de SUVIS-regeling is van 1 oktober 2021 09:00 uur tot en met 31 januari 2022 17:00 uur.
 • Behandeling en verdeling van het beschikbare budget zal op volgorde van binnenkomst zijn. Het is derhalve verstandig om niet te lang te wachten.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die deze regeling biedt? Neem contact op met onze subsidiespecialisten op het gebied van duurzaam bouwen, Hjalmar van Tolie.

Wat ik bij Van Draeckeburgh zo mooi vind is dat we de niet-duurzame bedrijven ook een zetje in de goede richting weten te geven om toch iets te gaan doen met duurzaamheid. Zo kan een bedrijf dankzij subsidie toch ineens kiezen voor bijvoorbeeld zonnepanelen.

Contactpersoon Vdsf
Hjalmar
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht