Subsidiescan

Renovatieversneller

In de zomer van 2020 start de overheid met het landelijke ondersteuningsprogramma Renovatieversneller. Bent u een woningeigenaar en heeft u minimaal 50 woningen in uw portefeuille dan kunt u zich inschrijven voor grootschalige renovatieprojecten. U komt daarvoor in aanmerking als u samenwerkt met minimaal één ander verhuurcollectief. Het programma is namelijk specifiek gericht op snelle, omvangrijke verduurzaming en opschaling van de Nederlandse huurhuizen.

DE REGELING
Het programma is ontworpen voor zes jaar. De overheid wil met deze subsidie, naast verduurzaming en opschaling, ketensamenwerking en standaardisatie bewerkstelligen. Een samenwerkingsverband met inkoop- en bouwconsortia is dan ook een verplicht element.

VVE’s, corporaties en verhuurders met minstens 50 woningen kunnen zich inschrijven waarbij:

  • Met minimaal 1 andere verhuurpartner wordt samengewerkt;
  • De woningen vóór 1995 gebouwd zijn;
  • Zoveel mogelijk standaardmaatregelen worden toegepast;
  • Minimaal 150 woningen tegelijk gerenoveerd worden;
  • Het project binnen 2 jaar start en maximaal binnen 3 jaar na de start gereed is.

 

DE VOORDELEN
De hoogte van de subsidie hangt af van de behaalde duurzaamheidsambitie en varieert tussen de €2000 en €7000 per woning. Maximaal kan een project €10 miljoen aan subsidie krijgen. Het totale budget voor 2020 is €20 miljoen. Naast een aanzienlijke subsidie biedt de RVO ook een kennis- en leerprogramma aan.

DE VOORWAARDEN
De inschrijving verloopt via een tenderprincipe waarbij de volgende criteria worden gewogen:

  • Omvang van het project [35 pt]
  • Opschalingspotentieel (hoe repeteerbaar de getroffen maatregelen zijn + afspraken met consortium over vervolgtraject) [20 pt]
  • Mate van vernieuwing (innovaties of procesinnovatie, kostenreductie in de waardeketen) [20 pt]
  • Verwachte kostendaling (TCO) volgens criteria van de RVO [25 pt]

 

De opening van de regeling is op 29-06-2020 en sluiting op 02-11-2020.

— Alle subsidieregelingen bekijken

SUBSIDIE VOOR
Het projectmatig en duurzaam renoveren van minimaal 150 woningen.

SUBSIDIEHOOGTE
€2.000,- tot €7.000,- per woning.

afhankelijk van de gerealiseerde verduurzaming.

INDIENTERMIJN
Van 29 juni 2020 tot 2 november 2020.


VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

Wij hebben al voor een groot aantal innovatieve projecten succesvol subsidie aangevraagd. Hierdoor kunnen wij ook voor uw project de slagingskans goed inschatten en u ondersteunen met de onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast kijken wij naar alle andere potentiële subsidieregelingen voor uw innovatie. Zo benut u de subsidiemogelijkheden optimaal.

• Hoge slagingskans van maar liefst 96%
• No Cure, No Pay
• U bespaart tijd; onze specialisten begeleiden het hele proces, van analyse tot uitbetaling
• Eén aanspreekpunt voor alle subsidieaanvragen
• Minimaal 25% meer subsidievoordeel

— Meer over onze werkwijze en voordelen
Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!