Subsidiescan

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

DEZE REGELING IS TIJDELIJK GESLOTEN

De MIT- subsidie focust zich op het stimuleren van innovatie bij het MKB. Bent u als MKB-ondernemer bezig met innovatieprojecten? Loop dan de kans voor de MIT-subsidie niet mis!

Zowel de onderzoeks- als ontwikkelingfase van uw innovatieproject kan met de mit subsidie gefinancierd worden

DE REGELING
Innovatieve MKB-bedrijven benutten kansen die de Nederlandse economie te versterken. De overheid stelt daarom samen met de provincies geld beschikbaar voor innovatieve ondernemers. De MIT-regeling voor het MKB bestaat uit verschillende instrumenten; kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en de R&D-samenwerkingsprojecten.

Kennisvouchers
Geeft budget om een kennisvraag te beantwoorden door een wetenschappelijke instelling.

Haalbaarheidsprojecten
Een haalbaarheidsstudie draagt bij aan het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een innovatief project.

R&D-samenwerkingsprojecten
Het ontwikkelen of vernieuwen van producten, productieprocessen of diensten in samenwerking met andere MKB’ers.

DE VOORDELEN
De drie instrumenten hebben verschillende subsidiehoogtes.

  • Per MIT-kennisvouchers krijgt u 50% van de kosten van de kennisinstelling vergoed tot een maximum van €3.750. Bij een factuur van een onderzoeksinstelling van €6.000 krijgt u dus €3.000 vergoed.
  • Onderzoeken van de haalbaarheid van een project levert maximaal €20.000 aan subsidie op waarbij 40% van de subsidiabele kosten worden vergoed. Een investering van €45.000 zou met subsidie dus nog maar €27.000 kosten.
  • Een R&D-samenwerkingsonderzoek kan zeer lucratief zijn. De maximale subsidiehoogte hiervoor is €350.000 bij een subsidiabel percentage van 35%. Voor elke euro die u investeert zal de subsidieverstrekker u €0,35 teruggeven. Bij grote projecten levert dit al snel tienduizenden euro’s op!

 

DE VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor de MIT moet het project ten minste voldoen aan de volgende eisen, het project:

  • is innovatief
  • wordt uitgevoerd door ten minste een MKB-onderneming
  • valt minimaal binnen één van de negen topsectoren

 

— Alle subsidieregelingen bekijken

SUBSIDIE VOOR MIT
Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsonderzoeken en kennisvragen.

SUBSIDIEHOOGTE
35-50% van de subsidiabele kosten. Maximaal €350.000 per project.

INDIENTERMIJN
Indicatie 2020: 9 april t/m 10 september (op volgorde van binnenkomst).

Direct weten of u in aanmerking komt?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op +31 30 228 92 40


VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

Wij hebben al voor een groot aantal innovatieve projecten succesvol subsidie aangevraagd. Hierdoor kunnen wij ook voor uw project de slagingskans goed inschatten en u ondersteunen met de onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast kijken wij naar alle andere potentiële subsidieregelingen voor uw innovatie. Zo benut u de subsidiemogelijkheden optimaal.

• Hoge slagingskans van maar liefst 96%
• No-Cure No-Pay
• U bespaart tijd; onze specialisten begeleiden het hele proces, van analyse tot uitbetaling
• Eén aanspreekpunt voor alle subsidieaanvragen
• Minimaal 25% meer subsidievoordeel

Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!