Subsidiescan

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Bent u samen met partners bezig met de ontwikkeling van integrale, innovatieve technologieën die een bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de MOOI-subsidie. De regeling financiert grootschalige, aardgasvrije energieprojecten voor ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare elektriciteit op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’.

Grote projecten die zich richten op Energie-Innovatie kunnen tot €4.000.000 subsidie ontvangen!

DE REGELING
Een project die in aanmerking komt voor de MOOI-regeling valt binnen een van de volgende vier categorieën:

  • Windenergie op Zee (A1): oplossingen voor complete windparkoplossingen (kostenreductie, integragtie in het energiesysteem en integratie in de omgeving)  tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
  • Hernieuwbare elektriciteit op land (A2): het ontwikkelen van nieuwe integrale zonnestroomsystemen (systemen op grote daken en in het buitengebied) en windparken  (in het buitengebied) in Nederland.
  • Gebouwde omgeving (B): projecten die bezig zijn met (renovatie) arrangementen voor woningen en utiliteitsbouw, innovatie in collectieve warmte- en koudevoorziening en slimme oplossingen voor de elektriciteitsvoorziening.
  • Industrie (C): de ontwikkeling van oplossingen die leiden tot goedkopere en milieuvriendelijkere producten en processen in de industriële sectoren in Nederland.

Om in aanmerking te komen voor de MOOI-subsidie moet een vooraanmelding worden gedaan, dit kan tot 20 april 2020. Wanneer deze aanmelding is gedaan is de deadline op 8 september 2020

DE VOORDELEN
Het totale subsidieplafond van de MOOI-regeling is in 2020 €65 miljoen. Dit budget is verdeel over de viercategorieën waarbij de gebouwde omgeving, met een budget van €27 miljoen, het grootste budget heeft.

De subsidie is minimaal €25.000 per deelnemer en maximaal €4 miljoen per het gehele project. Voor projecten in de gebouwde omgeving geldt zelfs een maximum van €7 miljoen. Het subsidiepercentage is afhankelijk van het type onderzoek dat wordt uitgevoerd én het type organisatie dat voor de subsidie in aanmerking komt.

DE VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor MOOI-subsidie dient voldaan te worden aan tenminste de volgende voorwaarden:

  • Het project wordt uitgevoerd door minimaal 3 ondernemingen die niet met elkaar verbonden zijn.
  • De partijen nemen allen voor eigen rekening en risico deel aan het projecten.
  • Er is sprake van een integrale aanpak.
  • Het project heeft een minimaal omvang van €2 miljoen aan subsidiabele kosten.
  • De genoemde deadlines worden gehaald: vooraanmelding op 20 april 2020 en definitieve indiening op 8 september 2020.

 

— Alle subsidieregelingen bekijken

SUBSIDIE VOOR MOOI
Integrale oplossingen ter bevordering van de energietransitie.

SUBSIDIEHOOGTE
Maximaal €4.000.000 per project.

INDIENTERMIJN
Vooraanmelding: 20 april 2020
Deadline: 8 september 2020

Direct weten of u in aanmerking komt?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op +31 30 228 92 40


VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

Wij hebben al voor een groot aantal innovatieve projecten succesvol subsidie aangevraagd. Hierdoor kunnen wij ook voor uw project de slagingskans goed inschatten en u ondersteunen met de onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast kijken wij naar alle andere potentiële subsidieregelingen voor uw innovatie. Zo benut u de subsidiemogelijkheden optimaal.

• Hoge slagingskans van maar liefst 96%
• No-Cure No-Pay
• U bespaart tijd; onze specialisten begeleiden het hele proces, van analyse tot uitbetaling
• Eén aanspreekpunt voor alle subsidieaanvragen
• Minimaal 25% meer subsidievoordeel

— Meer over onze werkwijze en voordelen
Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!