Vacatures

30% van de CO2-uitstoot komt uit de gebouwde omgeving. Om dit percentage terug te dringen stimuleert de overheid het gebruik van hernieuwbare energie.

Wat komt in aanmerking voor ISDE?

Er is subsidie beschikbaar gesteld voor het gebruik van duurzame alternatieven voor gas en elektriciteit in utiliteitsgebouwen en woningen. De subsidie is gericht op vier categorieën, waarbij aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Uw voorgenomen investeringen kunnen we vooraf goed toetsen op de voorwaarden uit de regeling. De meest voorkomende techniek is de warmtepomp voor duurzame verwarming en koeling. Afhankelijk van het type warmtepomp en de capaciteit bedraagt de subsidie tussen € 1.500 en € 5.000 per apparaat. Een bedrag waarmee de investering in de woning snel wordt terugverdiend.

ISDE-subsidie nieuwbouwwoningen en de Energieprestatie-norm

Om ISDE-subsidie te krijgen moet de duurzame installatie een energetische verbetering vormen op de situatie waarin u voldoet aan de EPG-norm van 0,4 voor woningen. Anders gezegd: de subsidie wordt niet toegekend voor een installatie wanneer deze noodzakelijk is om de energienorm uit het bouwbesluit te halen.

 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus het is verstandig om niet te lang te wachten. De beschikbare subsidie voor 2019 is 100 miljoen euro. De subsidie zal tot en met 2020 worden voortgezet.

 

Maximale slagingskans zakelijke aanvragers

Investeert u in een duurzame kleinschalige installatie voor warmte vanuit een organisatie? Dan kunt u ook aanspraak maken op de ISDE. Dit moet u wel doen voordat de opdracht wordt verstrekt. Het tijdstip van aanvragen luistert nauw.

 

De subsidie moet worden aangevraagd voordat u een opdracht verstrekt, maar niet te vroeg. Voorwaarde is immers dat de installatie binnen een jaar na subsidietoekenning in gebruik wordt genomen. Bovendien lijkt 100 miljoen euro veel geld, maar het kan snel gaan. Laten we daarom zorgen dat uw aanvragen als een van de eerste worden toegekend. Van Draeckeburgh bepaalt samen met u wat het beste moment is om de subsidieaanvraag in te dienen.

 

Ontwikkelt u woningen en bent u de partij die de woningen met warmtepomp verkoopt aan particulieren? Dan kunt u de subsidie ook op naam van uw organisatie aanvragen. In dit geval is het wel belangrijk om met de particuliere kopers af te spreken dat zij zelf niet ook subsidie aanvragen.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

17 oktober 2019
Samenwerking met materialenregister Madaster bij Circulair bouwen
02 oktober 2019
Bestaande sociale en particuliere huurwoningen aardgasvrij?
19 september 2019
Prinsjesdag 2019: Innovatie en duurzaamheid