ONLINE SUBSIDIESCANONLINE SUBSIDIESCAN GEBOUWDE OMGEVING 2020


Subsidie is bedoeld om te benutten, het is zonde om kansen te laten liggen. Doe daarom nu de Online Subsidiescan en bekijk direct het mogelijke subsidievoordeel voor uw project. Hoe eerder u weet of u (of uw klant) recht heeft op subsidie, hoe groter de kans wordt op een succesvol project.
Zowel in financieel als in duurzaam opzicht.


Hoe werkt de Online Subsidiescan?
Op basis van enkele meerkeuze-vragen wordt online een overzicht samengesteld van de beschikbare regelingen en een schatting van de potentiële stimuleringsvoordelen. Aan deze schattingen kunnen geen rechten worden ontleend, maar in een vervolgtraject geven wij hierover graag meer duidelijkheid.
No cure, no pay - dus zonder financieel risico voor u of uw klant.

Start Online Subsidiescan