Wijzigingen in monumentenzorg

Het kabinet blijft zorg dragen voor ons cultureel erfgoed. Tot 2018 is in totaal 10 miljoen euro extra gereserveerd voor de restauratie van grote monumenten.

In juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht gegaan, dit is het nieuwe kader voor de financiering van de monumentenzorg. In 2018 vindt een herijking plaats van het financieringsstelsel, o.a. gebaseerd op een pilot voor duurzame monumenten. Voor particulieren wijzigt de wet al eerder: in 2017 vervalt de aftrek voor onderhoud van particuliere monumentenpanden. Er komt een tijdelijke, niet-fiscale overgangsregeling als tegemoetkoming voor monumenteigenaren.

Het is verstandig om volledig op de hoogte te zijn van de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen in de subsidie- en financieringsmogelijkheden voor monumentale panden. Van Draeckeburgh is specialist in het toegankelijk maken van regelingen voor onderhoud, restauratie en herbestemming van monumenten, aarzel niet om contact met ons op te nemen als u hierover een vraag heeft.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

17 april 2018
SIM helpt monumenten in stand te houden
14 februari 2018
7 restauraties dankzij subsidie in Noord-Holland
09 januari 2018
Subsidieregeling instandhouding monumenten