Vacatures

Uiterlijk in 2050 energieneutraal en aardgasloos

De doelstelling van Urban Energy is om ervoor te zorgen dat uiterlijk in 2050 alle wijken in Nederland energieneutraal en aardgasloos zijn. Urban Energy kent verschillende programmalijnen:

 • Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouw
 • Zonnestroomtechnologie (PV)
 • Warmte en Koude-installaties
 • Fysieke integratie
 • Flexibele energie-nfrastructuur
 • Energieregelsystemen en -diensten

 

Subsidie per project

De overheid heeft in 2018 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Urban Energy innovaties. De subsidie is afhankelijk van het type project en bedraagt maximaal € 1.000.000:

 • voor onderzoek en ontwikkeling door onderzoeksorganisaties (fundamenteel onderzoek,  industrieel onderzoek, experimenteel onderzoek) 80%;
 • voor experimentele ontwikkeling 25%;
 • voor industrieel onderzoek 50%;
 • subsidie per deelnemer maximaal € 125.000 voor projecten met een looptijd van maximaal 1 jaar.

 

Voor kleine ondernemingen wordt de subsidie met 20% verhoogd, voor middelgrote ondernemingen geldt een percentage van 10%.

Een aanvraag indienen, hoe maakt u meer kans?

Aan de aanvraag gaat een kort haalbaarheidsonderzoek vooraf en de rangschikking verloopt via onderstaande criteria. Een project wordt hoger gerangschikt als:

 • het project meer bijdraagt de doelstellingen van tenminste een van de Urban Energy -programmalijnen (20%);
 • de mogelijke bijdrage van het project aan de Nederlandse economie groter is (20%);
 • het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt (30%);
 • de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet (30%).

 

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor Urban Energy kunnen worden ingediend van 3 april tot 11 september 2018.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

06 februari 2019
Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019
27 november 2018
Versterking innovatie Zuid-Nederland
19 juli 2018
Vergeet de Interreg mogelijkheden niet