Vacatures

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen.

Onderzoek naar haalbaarheid van innovatiestudies

De regeling is van toepassing op studies die gericht zijn op:

  • thermische conversie van biomassa, chemische conversietechnologie, biotechnologische conversie of solar capturing;
  • zonder groot onderzoek of hoge investeringen;
  • met interactie en optimalisatie van verschillende energiedragers;
  • op regionaal/centraal met eventueel een internationale dimensie, lokaal/decentraal, regionaal/nationaal of op lokaal niveau.

 

Naast de algemene regeling voor haalbaarheidsstudies is er in 2018 ook een regeling voor haalbaarheidsstudies op het gebied van Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).

 

Haalbaarheidsstudie of verkennende studie

Er is budget beschikbaar voor zowel haalbaarheidsstudies als verkennende studies. Een haalbaarheidsstudie is gericht op het potentieel van een afgebakend onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat een specifieke technologie of specifiek concept betreft. Een verkennende studie is gericht op de potentiële uitvoering van een concept of oplossingsrichting en de impact ervan.

Belangrijke aandachtspunten

Om in aanmerking te komen voor de regeling Topsector Energiestudies moet er o.a. voldoende aandacht worden besteed aan het creëren van flexibiliteit in het energiesysteem, aan een of meer mogelijke verdienmodellen en aan de niet-technologische factoren die een rol kunnen spelen bij de toepassing van innovaties in de markt en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Ook kennisverspreiding en een gedegen methodiek zijn belangrijk. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het indienen van een succesvolle aanvraag.

 

Subsidievoordeel

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, tot een maximum van:

  • R&D haalbaarheid: € 50.000
  • verkenning: € 75.000
  • CCUS: € 2.000.000

Voor kleine ondernemers geldt een opslag van 20% op alle subsidiabele activiteiten, voor middelgrote ondernemingen is de opslag 10%.

 

Aanvraagtermijn

De subsidie Topsector Energiestudies kan worden aangevraagd van 3 april tot 25 september 2018.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

06 februari 2019
Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019
27 november 2018
Versterking innovatie Zuid-Nederland
19 juli 2018
Vergeet de Interreg mogelijkheden niet