Vacatures

De subsidie bestaat uit een vergoeding per opgewekte eenheid (kWh) elektriciteit voor een periode van 15 jaar.

Voordelen zonnepanelen

 • Duurzaam
 • Eenvoudig toe te passen
 • Onderhoudsarm
 • Verbetering energielabel
 • Verlaging energiekosten
 • Hoger exploitatierendement
 • Hogere beleggingswaarde
 • De subsidie
  De overheid verstrekt met de SDE+ subsidie een bijdrage om de productie van duurzame energie met PV-panelen rendabel te maken. De subsidie bestaat uit een vergoeding per opgewekte eenheid (kWh) elektriciteit voor een periode van 15 jaar. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van groene energie. De hoogte van de SDE-bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs. Voor zonnepanelen bedraagt de subsidie rond 5 cent per kWh.

   

  Wat komt in aanmerking voor SDE+?

  • De subsidieregeling is opgesteld voor PV-installaties met een minimale capaciteit van 15kWp. Dit zijn doorgaans installaties met meer dan 55 zonnepanelen, uitgaande van een capaciteit van 280Wp per paneel.
  • De regeling geldt alleen voor eigenaren met een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3*80A, waarbij dus een minimum geldt van 3*120A).

   

  SDE+ tender

  De subsidie is verdeeld in verschillende tenders, waarbij de subsidie per tender oploopt. Door in de eerste tranche in te dienen, is de kans op een subsidietoekenning groter. Indien in een latere tranche ingediend wordt, dan kan het voorkomen dat het beschikbare subsidiebedrag reeds is toegewezen.

   

  foto van subsidie: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor zonnepanelen

  Voorwaarden

  • Is er voor uw project een omgevingsvergunning nodig? Dan moet deze zijn verstrekt voordat subsidie kan worden aangevraagd. Denk aan nieuwbouwprojecten, een monument of een installatie in een open veld. Voor bestaande daken op niet beschermde gebouwen is geen omgevingsvergunning nodig.
  • Wilt u subsidie aanvragen voor meer dan 500 kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze bij uw aanvraag toe te voegen.
  • Is de installatie kleiner dan 1MW? Dan moet de installatie binnen 1,5 jaar na de subsidietoekenning zijn gerealiseerd. De opdracht voor de installatie moet binnen 12 maanden na de beschikking zijn verstrekt.

   

  Wijzigingen in 2018

  Met ingang van 1 januari is de SDE+ subsidie voor zonnepanelen aanzienlijk gewijzigd. Vanaf nu wordt er onderscheid gemaakt tussen opgewekte energie voor eigen verbruik en opgewekte energie voor netlevering. Het basisbedrag blijft hetzelfde, maar het correctiebedrag is voor eigen verbruik hoger dan bij netlevering. In de praktijk komt het er op neer dat er nog maximaal 4.9 cent subsidie beschikbaar is voor het deel dat wordt gebruikt in het pand en 7.4 cent subsidie voor het deel dat wordt terug geleverd aan het net.

  Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

  Contactpersoon Vdsf
  Mitchell Gmelich
  Subsidie aanvragen?

  Gerelateerd nieuws

  13 december 2018
  SDE+ plust!
  12 december 2018
  Huurwoningen: STEP of RVV Verduurzaming?
  11 december 2018
  Hofplein 19, klaar voor een duurzame toekomst