Subsidiescan

Subsidie voor planmatig / regulier onderhoud van rijksmonumenten

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van uw rijksmonument. Als uw rijksmonument in oorsprong of momenteel primair bestemd is voor bewoning kunt u geen subsidie aanvragen voor deze regeling. Decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, en professionele organisaties voor monumenten kunnen wel subsidie aanvragen voor hun woonhuizen.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt per jaar 60% van de instandhoudingskosten. De instandhoudingskosten over zes jaar bedragen maximaal 3% van de herbouwwaarde.

 

Starten uw werkzaamheden in 2022? Vraag subsidie aan voor 31 maart 2021.

Wanneer u subsidie wilt aanvragen voor de instandhouding van uw monument voor de periode 2022-2027, dan moet u een aanvraag indienen voor 31 maart 2020. Van Draeckeburgh staat u graag bij en informeert u over de mogelijkheden. U kunt ons hiervoor benaderen via 030 228 92 40.

De subsidiebudgetten zijn beperkt en alleen volledige en goed onderbouwde aanvragen worden goedgekeurd. Alle werkzaamheden voor de aanvraag van de subsidie kunnen door Van Draeckeburgh worden overgenomen.

 

Subsidie ontvangen voor uw rijksmonument

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen voor cultureel erfgoed. Wij kunnen de slagingskans van de subsidieaanvraag dan ook vooraf goed inschatten. Aansluitend stellen we de subsidieaanvraag en het onderhoudsplan voor u op. Daarnaast adviseren wij over de relevante kosten. Bij de opening van de regeling zorgen wij dat de aanvraag volledig wordt ingediend. Zo bent u ervan verzekerd dat uw aanvraag correct en op tijd wordt ingeleverd.

Het is geweldig om binnen een klein en informeel team te werken. Zeker omdat dit een sector betreft die gericht is op de toekomst en we een grote maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Contactpersoon Vdsf
Joris Arkenbout
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

25 februari 2021
Project Open de Koepel te Haarlem
21 januari 2021
Ook SIM voor groene monumenten!
10 september 2020
SIM beschikkingen 2020