Vacatures

Wonen in een monument is bijzonder, het pand heeft een lange geschiedenis en een uniek karakter.

Om monumentale panden te behouden voor de toekomst, komt de Nederlandse overheid eigenaren financieel tegemoet. De noodzakelijke onderhoudskosten kan men daarom fiscaal aftrekken. De aftrekpost voor de monumentenaftrek bedraagt 80% van de in een jaar gemaakte onderhoudskosten. De monumentenaftrek kunt u aanvragen voor zowel uw eigen woonhuis als andere monumenten die u privé bezit.

Aftrekbaar zijn de kosten van werkzaamheden die als doel hebben het rijksmonument in bruikbare staat te houden of te herstellen. Bij te luxueuze uitgaven zal er vaak ook sprake zijn van verbetering. De meerkosten daarvan zijn niet aftrekbaar.

 

Voorwaarden

Alleen drukkende onderhoudskosten zijn relevant voor de monumentenaftrek. Drukkende onderhoudskosten zijn de kosten voor sober en doelmatig onderhoud aan een monument. Verbeteringen aan het gebouw zijn uitgesloten. Vervangingsinvesteringen zoals het vervangen van kozijnen worden ook veelal niet toegekend.

 

De monumentenaftrek stopt na 2018

Alleen onderhoudskosten die tot en met 31 december 2018 worden gemaakt komen in aanmerking voor de monumentenaftrek. Wij adviseren u daarom de subsidiabele onderhoudskosten zoveel mogelijk uit te voeren in 2018.

foto van subsidie: Monumentenaftrek 2018

Indienen van uw verzoek bij de Belastingdienst

Wij adviseren om de drukkende onderhoudskosten en daarmee de monumentenaftrek vooraf vast te leggen. Dit kan in een verklaring van de Belastingdienst. Zo weet u vooraf welke kosten in aanmerking komen en welk financieel voordeel u geniet. Een specialist van Van Draeckeburgh kan voor u een verzoekschrift indienen bij de Belastingdienst. Wij verzorgen bijzonder veel aanvragen in dit traject, weten precies welke posten kunnen worden toegekend en begeleiden de onderhandelingen met de taxateur van de belastingdienst.

Met het werk bij Van Draeckeburgh help ik klanten de bestaande kwaliteit van monumenten te benutten en te borgen voor de toekomst. Dat geeft ontzettend veel energie.

Contactpersoon Vdsf
Luc Timmermans
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

19 juli 2018
Extra budget voor Restauratiefondshypotheek
13 juli 2018
Monument in Noord-Holland? Vraag op tijd subsidie aan.
05 juli 2018
Monumentensubsidie Zuid-Holland: 4 aanvragen, 4 toekenningen