Vacatures

De innovatiestimulering richt zich op vooraf vastgestelde topsectoren:

• Agri & Food
• Chemie & Energie, inclusief Biobased
• Creatieve Industrie
• Hightech Systemen & Materialen en ICT
• Life Science & Health
• Logistiek
• Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
• Water

Subsidiemogelijkheden

Er is subsidie beschikbaar voor verschillende activiteiten binnen het innovatieproces:

 • Kennisvouchers;
 • Haalbaarheidsprojecten: Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie die de technische en economische risico’s in kaart brengt van een voorgenomen innovatieproject;
 • Innovatieadvies-projecten: Een MKB-ondernemer laat een innovatieadvies uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie;
 • R&D-samenwerkingsprojecten: Een samenwerkingsverband dat gericht is op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

 

De mogelijke subsidie verschilt per activiteit:

 • Kennisvouchers: maximaal € 3.750,-;
 • Haalbaarheidsprojecten: 35-40% met een maximum van € 25.000,-;
 • Innovatieadvies-projecten: maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-;
 • R&D-samenwerkingsprojecten: 35% van de subsidiabele kosten meten maximum van  € 200.000,-.

 

Ervaring vergroot de kans op succes

Van Draeckeburgh heeft veel ervaring opgedaan met de MIT-regeling. Wij kunnen u informeren over de voorwaarden en over de openstelling van de verschillende onderdelen van de regeling. Hiervoor zullen wij bij voorkeur ruim voor de sluitingsdatum een projectidee willen indienen bij de subsidieverstrekker.

foto van subsidie: MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Indientermijnen

 • In april 2018 gaan de aanvragen voor kleine instrumenten open: kennisvouchers, innovatie adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten.
 • In juli 2018 gaat de tender R&D-samenwerkingsprojecten open.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend tot september 2018.

 

Aanvragen voor een MIT worden op volgorde van binnenkomst (first come, first serve) behandeld met uitzondering van de landelijke aanvragen voor R&D samenwerkingsprojecten. Deze worden volgens het tenderprincipe behandeld.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

06 februari 2019
Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019
27 november 2018
Versterking innovatie Zuid-Nederland
19 juli 2018
Vergeet de Interreg mogelijkheden niet