Vacatures

De belangrijkste voorwaarden

  • U voert zelf de innovatieve activiteiten uit;
  • U heeft een octrooi ontvangen of een S&O-verklaring;
  • U betaald vennootschapsbelasting;
  • Het inkomen dat u behaalt moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het verleende octrooi.

Keuze voor een vast bedrag

U kunt ervoor kiezen om een vast bedrag toe te passen. Dit vaste bedrag is 25% van uw totale winst met een maximum van € 25.000,=. U hoeft in dit geval niet te berekenen hoeveel winst er precies toegekend moet worden aan uw innovatie.

 

Indienen van uw verzoek bij de Belastingdienst

Een specialist van Van Draeckeburgh kan voor u een verzoekschrift bij de Belastingdienst indienen.

foto van subsidie: Innovatiebox
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

06 februari 2019
Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019
27 november 2018
Versterking innovatie Zuid-Nederland
19 juli 2018
Vergeet de Interreg mogelijkheden niet