De belangrijkste voorwaarden

  • U voert zelf de innovatieve activiteiten uit;
  • U heeft een octrooi ontvangen of een S&O-verklaring;
  • U betaald vennootschapsbelasting;
  • Het inkomen dat u behaalt moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het verleende octrooi.

Keuze voor een vast bedrag

U kunt ervoor kiezen om een vast bedrag toe te passen. Dit vaste bedrag is 25% van uw totale winst met een maximum van € 25.000,=. U hoeft in dit geval niet te berekenen hoeveel winst er precies toegekend moet worden aan uw innovatie.

 

Indienen van uw verzoek bij de Belastingdienst

Een specialist van Van Draeckeburgh kan voor u een verzoekschrift bij de Belastingdienst indienen.

foto van subsidie: Innovatiebox
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

18 oktober 2017
Regeerakkoord 2017: de plannen voor de gebouwde omgeving
04 juli 2017
Percentages EIA verlaagd
22 september 2016
Extra budget voor research en development