Subsidiescan

De fiscale subsidie wordt verstrekt voor energiebesparende investeringen in bedrijfsgebouwen en processen.

Een aantal voorbeelden van subsidiabele investeringen:

• verbeteren van het energielabel
• nieuwe HR+++-beglazing
• isolatie voor bestaande constructies
• warmtepompinstallatie
• warmte- en koudeopslag
• warmtepomp-airconditioning
• warmteterugwinning uit ventilatielucht
• LED verlichting

EIA kan ook worden aangevraagd voor het laten uitvoeren van een energieadvies, bestaande uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van bestaande bedrijfsgebouwen of bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit advies moet verstrekt zijn voordat de investeringsverplichting (opdracht) is verstrekt. De investeringen die in aanmerking komen staan op de Energielijst.

 

Wijzigingen in 2021

De nadruk van de overheid ligt in 2021 bij het bevorderen van elektrificatie in bedrijfsprocessen. Ook geldt de EIA komend jaar voor investeringen die uitstoot van CO2 verminderen.

  • Het maximale investeringsbedrag wordt bepaald op basis van gebruiksoppervlakte (GO) in plaats van brutovloeroppervlakte (BVO).
  • Energiezuinige legionella bestrijding in warmtapwatervoorzieningen met circulatie zijn opgenomen in de energielijst
  • LED Buizen (retrofit) komen niet meer voor EIA in aanmerking. LED verlichting die voldoet aan levensduurcriteria L90B50 komt nog  wél in aanmerking voor de EIA.
  • Ab- of adsorptiewarmtepompen waarbij de regenerator wordt aangedreven door afvalwarmte of duurzame warmte zijn niet meer opgenomen in de Energielijst.
  • Investeringen in direct gasgestookt condenserende warmwaterdoorstroomtoestellen en boilers komen niet meer in aanmerking voor de EIA.
  • Steunventilatoren komen niet meer in aanmerking voor de EIA.

 

Wat levert het op?

U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert de EIA-regeling een netto belastingvoordeel op van 11,25%, afhankelijk van het belastingtarief. Natuurlijk resulteren de energiezuinige maatregelen ook in lagere energiekosten.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van Draeckeburgh heeft ruim 20 jaar ervaring met het aanvragen van de Energie-Investeringsaftrek. Wij zijn in staat om de juiste inschatting te maken voor de te verwachten kosten en de planning en we realiseren een maximaal subsidieresultaat voor uw project. Onze adviseurs dienen de aanvragen op tijd in. Zij zorgen dat uw projectteam de juiste koers blijft varen om het stimuleringsvoordeel daadwerkelijk te benutten. U profiteert daarmee van maximaal voordeel en voorkomt het risico op een afwijzing.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

11 maart 2021
EIA/MIA uitgelicht – deel 1: Warmte(netten)
05 maart 2021
RVV Verduurzaming: terug per 1 juli 2021
25 februari 2021
Project Open de Koepel te Haarlem