Vacatures

Ondanks de goede uitgangspunten om zich verder te ontwikkelen als innovatieve regio heeft het landsdeel voor de huidige EFRO-periode een aantal zaken geformuleerd die voor verbetering vatbaar zijn:

 

  • Relatief beperkte R&D-uitgaven (zowel publiek als privaat);
  • Relatief lage arbeidsparticipatie en –productiviteit en een laag aandeel hoger opgeleiden;
  • Innovatiekracht gering en verspreid over veelheid aan MKB-bedrijven.
  • Er zijn ook kansen waarop EFRO op ingezet zal worden:
  • Benutting (valorisatie) van de volop aanwezige kennis;
  • Aansluiten van MKB op de kennisinfrastructuur.

 

Innovatiestimulering heeft in Oost-Nederland de hoogste prioriteit.

foto van subsidie: EFRO Oost-Nederland
Subsidie aanvragen?