Vacatures

Nieuwe subsidie CO2-reductie in de industrie

De industrie heeft een belangrijke rol in het verminderen van de CO2-emissie. Deze regeling is eenmalig en is gericht op het stimuleren van kosteneffectieve methoden voor CO2-reductie in de industriesector. Het moet gaan om een pilot- of een demonstratieproject dat betrekking heeft op een van de volgende drie thema’s:

  • recycling en hergebruik van afval,
  • infrastructuur,
  • overige CO2-reducerende maatregelen.

 

Subsidie in 2018

Per project is ten minste € 500.000 en ten hoogste € 5.000.000 subsidie beschikbaar. Het totale budget voor deze regeling is € 17,5 miljoen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U moet een berekening laten zien van de CO2-reductie in kilogrammen die het project realiseert ten opzichte van het meest milieuvriendelijke alternatief naar de huidige stand van techniek.
  • Het project mag nog niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend.
  • Het project moet gerealiseerd worden in 2018. Dat betekent dat de kosten gemaakt en betaald moeten worden in 2018.
  • De kostprijs van de CO2-reductie mag niet meer bedragen dan € 40 per 1000 kg CO2.

 

Aanvraagtermijn

U kunt subsidie aanvragen van 24 mei tot en met 28 juni 2018. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het project mag nog niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

 

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

06 februari 2019
Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019
27 november 2018
Versterking innovatie Zuid-Nederland
19 juli 2018
Vergeet de Interreg mogelijkheden niet