Van Draeckeburg

Een specialist neemt het werk over:
van advies tot uitbetaling

Van Draeckeburg

Voor het verduurzamen van het voormalige
shell kantoor zijn 5 subsidieregelingen benut

Van Draeckeburg

Het meest duurzame distributiecentrum
van Nederland

Van Draeckeburg

Door specialistische ervaring is de slagingskans
van onze aanvragen 95%

Van Draeckeburg

Gebouwen een duurzame toekomst geven.
Het kan door subsidie effectief te benutten

Subsidiebeheer

Binnen het subsidiebeheer nemen wij de verantwoordelijkheid voor het volledige aanvraagproces.

In het subsidiebeheer model onderscheiden we verschillende stappen. Strategisch subsidiebeheer zorgt er voor dat uw organisatie de belangrijkste stappen onder controle heeft zonder de focus op uw corebusiness te verliezen.

Plan Subsidie Beheer

1. Identificeren

In deze fase zorgen we voor inzicht in de relevante programma’s, de kansen en baten, kosten en risico’s en een inschatting van de slagingskans voor uw organisatie en project. Deze stap wordt voorafgaande aan uw project doorlopen. Maar ook gedurende het project zullen we de subsidiekansen voor het project monitoren. Immers er kunnen tijdens het project nieuwe subsidieregelingen of tenders worden gepubliceerd.

2. Calculatie en aanvragen

Het indienen van een goede subsidieaanvraag kost tijd. Aan alle procedures en de wettelijke voorwaarden moet worden voldaan. De juiste stukken moeten volledig en volgens richtlijnen worden ingediend. De plannen moeten correct zijn verwoord. De projectdoelstellingen sluiten veelal wel aan bij de subsidievoorwaarden, maar zeker in het geval van een subsidietender moeten deze goed verwoord worden. Al met al een tijdrovend proces. En niet te vergeten: een deadline is hard. Een dag te laat betekent dat de subsidieaanvraag wordt afgewezen.

3. Verantwoorden

Het is essentieel dat hetgeen is gepresenteerd ook wordt uitgevoerd en zodanig wordt verantwoord. Een tijdrovend proces en aan regels gebonden. Communicatie is belangrijk. Zowel naar de subsidient als naar de projectpartijen. De projectpartijen worden goed op de hoogte gehouden van de subsidievoorwaarden. De subsidient moet goed worden geïnformeerd over mogelijke wijzigingen in het project die van de belang zijn voor de subsidiebeschikking. Onderdeel hiervan is het aanleveren van de tussen- en eindrapportages en het voorbereiden van een eventueel noodzakelijke accountantsverklaring.

Voordelen

    icon

    Alle subsidieregelingen

Er zijn veel verschillende subsidieregelingen. Kennis van regelingen en aanspreekpunten is erg belangrijk. Van Draeckeburgh scant kosteloos de mogelijke en kansrijke regelingen voor uw project, om daarna de aanvragen voor u in te dienen en af te handelen.

icon

U betaalt geen onnodig leergeld

Een eerste keer een subsidieaanvraag indienen is tijdrovend en risicovol. Het risico dat er fouten worden gemaakt of dat niet alle kansen benut worden is groot, wat ertoe kan leiden dat er onnodig leergeld wordt betaald. Ervaring zorgt ervoor dat onze opdrachtgevers geen onnodig leergeld hoeven te betalen en er geen subsidie onnodig verloren gaat.

icon

Tijd en geld besparen

Subsidie aanvragen is ons vak. U kunt kosten besparen door uw tijd aan uw eigen specialistische vaardigheden te besteden. Naast een hogere opbrengst zorgt deze werkwijze voor een flinke besparing in uw interne kosten.

icon

No Cure, No Pay, No risk

Van Draeckeburgh werkt op basis van “no cure, no pay” Dit betekent dat wij slechts kosten in rekening brengen wanneer er daadwerkelijk subsidies toegekend worden. Geen resultaat betekent geen factuur. Helder en transparant. Hierbij nemen wij ook 100% verantwoordelijkheid voor uw subsidieaanvragen. Indien u liever met ons werkt op basis van een vast tarief of middels een uurtarief is dat uiteraard bespreekbaar. Lees meer (link naar voorwaarden).

icon

15 jaar ervaring met subsidies

Van Draeckeburgh is al 15 jaar dé expert op het gebied van energie, milieu, duurzaam bouwen en innovatie. We hebben specialistische ervaring met de gebouwde omgeving, cultureel erfgoed en innovatie. Onze adviseurs kennen de regelingen en de voorwaarden door en door. Door onze ervaring met de subsidieregelingen en de mensen die deze beoordelen kunnen we de maximale subsidie uit een subsidie aanvraag benutten.

icon

Eén aanspreekpunt

U werkt het liefst met vaste en betrouwbare partners die net iets meer bieden. U verwacht een maximale inzet van al uw projectpartners. Natuurlijk ook van uw adviseurs. Van Draeckeburgh is een betrouwbare partner die rekening houdt met uw situatie en doorloopsnelheid. We nemen u werk uit handen en brengen specialistische kennis in.