Monumenten moeten behouden worden voor de toekomst. Subsidie draagt bij om dit te realiseren.

Nederland is rijk aan monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Daar zijn we trots op. Om ervoor te zorgen dat monumenten behouden blijven voor de toekomst, zijn er verschillende subsidie- en financieringsregelingen. Bij restauratie kunt u in aanmerking komen voor een laagrentende lening of een andere gunstige financiële regeling. Voor regulier onderhoud is een instandhoudingssubsidie beschikbaar voor een periode van zes jaar. Om langdurige leegstand van monumenten tegen te gaan wordt onderzoek naar herbestemming gestimuleerd door de overheid. En hoewel monumenten in termen van levensduur zondermeer duurzaam zijn, valt er op het gebied van energiebesparing nog veel te winnen. Ook hiervoor zijn passende regelingen beschikbaar.

Zorg dat u alle kansen benut

Het vinden van de juiste subsidiemogelijkheden is een tijdrovend proces. Hoe vindt u de juiste regeling? En hoe stelt u zeker dat uw aanvraag voldoet aan de steeds wijzigende voorwaarden en deadlines? Onze adviseurs weten exact welke projecten wel of niet in aanmerking komen voor subsidie en welke kosten u wel of niet kunt opvoeren. Zo weet u vooraf wat uw slagingskansen op subsidie zijn.

Bij subsidieaanvragen gaat het om ervaring, focus en kennis. Er kan soms meer uit een regeling worden gehaald door een aanvraag net iets anders in te dienen of door subsidiemogelijkheden te combineren. Dit kan een combinatie zijn van subsidies, fiscaal voordeel en een laagrentende financiering.

Van Draeckeburgh vindt de optimale mix tussen de mogelijkheden geboden door de overheid, provincies en door fondsen als het Nationaal Restauratiefonds.

— Bekijk alle subsidies
Subsidie aanvragen?
Bekijk alle projecten

Gerelateerd nieuws

17 april 2018
SIM helpt monumenten in stand te houden
14 februari 2018
7 restauraties dankzij subsidie in Noord-Holland
09 januari 2018
Subsidieregeling instandhouding monumenten