Van Draeckeburg

Wij kijken verder: alle regelingen worden
onderzocht. Europees, nationaal en regionaal

Van Draeckeburg

120% resultaat doordat we alle
subsidieregelingen maximaal benutten

Van Draeckeburg

Een specialist neemt het werk over:
van advies tot uitbetaling

Van Draeckeburg

Samen een duurzame toekomst bouwen

Van Draeckeburg

Met de subsidie kon het project worden
uitgevoerd zoals wij dat wilde

Innovatie

Nieuw product of techniek

Investeringen in het onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en procestechnieken worden gestimuleerd door de Nederlandse en Europese overheid.

Er zijn erg veel verschillende subsidieprogramma’s welke u kunt gebruiken om een innovatie te financieren. Door stimuleringsregelingen wordt uw risico gedeeltelijk weggenomen. Kortom, handige subsidieregelingen die u verder helpen.

Demonstreren

Technieken toepassen die voorbij de ontwikkelfase zijn maar nog wel grootschalig moeten worden gedemonstreerd.

Essentieel om de toepassing naar een volgend niveau van adaptatie te brengen. Met specifieke subsidies worden (MKB) bedrijven en kennisinstellingen gestimuleerd om samen te werken. Er zijn subsidieregelingen op regionaal-, nationaal- en op Europees overheidsniveau beschikbaar voor demonstratieprojecten.

Topsectoren

Nederland is een van de grootste economieën ter wereld en toonaangevend kennisland. Om deze status te behouden zijn 9 topsectoren gedefinieerd die extra aandacht genieten.

De kennisintensieve sectoren krijgen ook binnen subsidieregelingen extra aandacht. De negen topsectoren zijn: Agri & food, Chemie, Creatieve industrie, Energie, High tech systemen en materialen, Life sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw en uitgangsmaterialen en Water.

WBSO, RDA en krediet

Om een product of proces in uw eigen bedrijf te verbeteren wordt ongemerkt veel geïnvesteerd. Eigen uren, machines en materialen zijn nodig om een product te ontwikkelen en te testen.

Wanneer deze projectmatig kunnen worden ingericht wordt subsidie verstrekt op loonkosten en uitgaven om uw innovatieve product te ontwikkelen en/of verbeteren. De overheid kan uw project ook ondersteunen met een garantiestelling voor de financiering van uw project. Samen kunnen we een goed projectplan definiëren.

Subsidies vinden en benutten

Met specifiek subsidieadvies helpt een specialist u om de juiste regelingen te vinden.

Een succesvol (subsidie)project hangt vaak samen met het vinden van goede partners en het inrichten van een projectorganisatie. Wij helpen bij het leggen van verbindingen met potentiële partners. Onze adviseurs kunnen de innovatiesubsidies onderbouwen en aanvragen. Lees meer over hoe wij uw subsidie beheren

lees meer over subsidiebeheer

Wie gingen u voor

Hier treft u enkele referentieprojecten waarvoor van Draeckeburgh subsidie maximaal heeft benut
bekijk volledig overzicht

Laat ons naar de subsidieregelingen kijken en we zorgen dat alles goed wordt geregeld. Natuurlijk hebben we input nodig over uw innovatie projecten, maar de aanvraag wordt gestroomlijnd en op tijd ingediend. Pepijn Abbink