Van Draeckeburg

Financieringslasten verlagen en
financierbaarheid versterken

Van Draeckeburg

Maatschappelijke doelen halen door het
toegankelijk maken van subsidieprogramma’s

Van Draeckeburg

Ondersteuning bij het
formuleren van een projectplan

Van Draeckeburg

Overheidsfinancieringsprogramma:
het gaat om de juiste mix

Van Draeckeburg

De duurzame energie opwekking
tegen een gunstig tarief lenen

Financiëren en structureren

Financiëren en structureren

De doorgang van een project hangt in hoge mate samen met verkrijgen van een financiering. Dit geldt voor de hele breedte van de markt: vastgoed ontwikkeling, herontwikkeling van cultureel erfgoed, grootschalige duurzame energieopwekking, ontwikkelingsprojecten en het demonstreren van nieuwe technieken. 

Van Draeckeburgh is bekend als de intermediair voor het zoeken van subsidieregelingen op deze gebieden. Wat veel mensen niet weten is dat we ook actief bemiddelen in financieringsregelingen voor onze opdrachtgevers. Zowel subsidies als financieringsregelingen zorgen dat een project financieel haalbaar wordt.

Toepassing stimuleringsfondsen

Van Draeckeburgh initieert en begeleidt financieringsoplossingen voor duurzame energie en vastgoed projecten.

Het kan gaan om zonne-energie, warmte en koude opslag, bio energie of het herontwikkelen van kantoorobjecten en monumentale gebouwen.

Projectfinanciering en structurering

Van Draeckeburgh is bekend als de intermediair voor het zoeken van subsidieregelingen op deze gebieden. Wat veel mensen niet weten is dat we ook actief bemiddelen in financieringsregelingen voor onze opdrachtgevers.

Door het effectief structureren van de financieringsvraag van een project, rekening houdend met de wensen van ontwikkelaars, financiers en investeerders, worden projecten sneller haalbaar. Zo worden financieringen met een sterke solvabiliteit en een sterk rendement mogelijk. Wij adviseren over energiefondsen, risicodragende stimuleringsfondsen, achtergestelde leningen en fiscale structurering

lees meer over subsidiebeheer

Wie gingen u voor

Hier treft u enkele referentieprojecten waarvoor van Draeckeburgh financieringsprogramma’s maximaal heeft benut.

bekijk volledig overzicht

Veelal is niet bekend welke programma’s voor nieuwe concepten kunnen worden aangevraagd. Samen komen we een stuk verder in de mix van financieringen voor uw projecten. Mitchell Gmelich