Van Draeckeburg

Samen een duurzame toekomst bouwen

Van Draeckeburg

120% resultaat door alle subsidieregelingen
toegankelijk te maken

Van Draeckeburg

Met de subsidie kon het project worden
uitgevoerd zoals wij dat wilde

Van Draeckeburg

Subsidie aanvragen op een
“no cure, no pay” basis

Duurzame energie

Zonnepanelen en het verduurzamen van gebouwen

De overheid verstrekt een subsidie voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bestaat uit een bijdrage op basis van de energie die u opwekt.

De bijdrage wordt gegarandeerd voor een periode van 10 tot 15 jaar. Een voorbeeld van een subsidiabele toepassing is zonnepanelen. Naast de exploitatie subsidie zijn er diverse investeringssubsidies voor het verduurzamen van gebouwen. Lees hier meer (link naar segment gebouwde omgeving).

Demonstreren

Technieken toepassen die voorbij de ontwikkelfase zijn maar nog wel grootschalig moeten worden gedemonstreerd. Essentieel om de toepassing naar een volgend niveau van adaptatie te brengen

Met specifieke subsidies worden (MKB) bedrijven en kennisinstellingen gestimuleerd om samen te werken om een techniek te demonstreren. Er zijn subsidieregelingen op regionaal-, nationaal- en op Europees niveau voor demonstratieprojecten.

Europese steun

Verduurzamen en het oplossen van het klimaatveranderingen staan hoog op de Europese agenda van.

In de aankomende beleidsperiode is er veel aandacht voor innovatieve manieren om het klimaatprobleem op te lossen. Duurzame energie opwekking en het samen onderzoeken van nieuwe oplossingen krijgen veel aandacht in de verschillende subsidieprogramma’s waaronder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Energiefondsen

Verschillende provincies hebben energiefondsen opgezet. De fondsen kunnen een (achterstallige) lening verstrekken of participatie nemen in een energieproject.

De voorwaarden en de typen projecten verschillen sterk per provincie. We onderzoeken wat er mogelijk is en begeleiden de verwervingsprocedure.

Kost het veel tijd?

Een specialist helpt u om de juiste regelingen te onderzoeken en af te wegen voor uw project.

Een succesvol (subsidie)project hangt samen met het inrichten van een projectorganisatie. Onze subsidieadviseurs regelen de aanvraag en zorgen voor de  afhandeling van de aanvraag en uitbetaling. Lees meer over hoe wij uw subsidie beheren.

lees meer over subsidiebeheer

Wie gingen u voor

Hier treft u enkele referentieprojecten waarvoor Van Draeckeburgh subsidieaanvraag maximaal heeft benut
bekijk volledig overzicht

Het zoeken van subsidieprogramma’s is één uitdaging, het succesvol schrijven van een subsidieplan is een tweede. Een goede aansluiting van het plan op de selectiecriteria is essentieel. Na toekenning is ook het opstellen van projectrapportages en het goed regelen van de vaststelling belangrijk. Mitchell Gmelich