Van Draeckeburg

Een specialist neemt het werk over:
van advies tot uitbetaling

Van Draeckeburg

Uw monument herbestemmen,
restaureren of onderhouden?

Van Draeckeburg

Naast een subsidie kunt u vaak
ook een laagrentende lening gebruiken

Van Draeckeburg

Door specialistische ervaring
is onze slagingskans 96%

Van Draeckeburg

Samen een onderhoudsplan en begroting
opstellen voor de subsidieaanvraag

Cultureel erfgoed

Restaureren

De Nederlandse en regionale overheden verstrekken subsidies voor het restaureren van voornamelijk rijksmonumenten. Afhankelijk van de provincie zijn er subsidies voor het restaureren van rijksmonumenten.

Wij zorgen voor de noodzakelijke restauratie- en/of onderhoudsplannen voor de subsidieaanvragen, inclusief een advies over uw begroting, plannen en tekeningen.

Onderhouden

Nederland is rijk met haar prachtig behouden cultureel erfgoed.

Dit erfgoed vraagt veel aandacht bij restauratie en het onderhoud, vooral bij monumentale gebouwen. Afhankelijk van het soort monument dat u bezit, verstrekt de overheid een subsidie of een voordelige lening voor achterstallige en reguliere onderhoudswerkzaamheden. Van Draeckeburgh is de expert voor uw onderhoudssubsidie en kan het aanvraagproces begeleiden van inspectie tot uitvoering.

Herbestemmen

Het onderzoeken van een nieuwe bestemming voor uw monument wordt gestimuleerd en ondersteunt met een subsidieregeling.

Er is subsidie voor het onderzoek en voor het treffen van (tijdelijke) voorzieningen om het monument wind en waterdicht te houden. Deze subsidie geldt voor rijks en gemeentelijke monumenten. Aanvullend verzorgen we ook de subsidies en financieringsregelingen voor de daadwerkelijke restauratie en herbestemming.

Financieren en fiscaliteit

Het uitvoeren van instandhoudingswerkzaamheden of een restauratie wordt gestimuleerd met een laagrentende hypotheek. Ook kunt u de kosten vaak extra aftrekken voor uw inkomens en vennootschapsbelasting.

Een scherpe analyse naar de subsidie- en financieringsmogelijkheden resulteert in een betere combinatie van de stimuleringsmogelijkheden. Van Draeckeburgh zorgt voor de aanvraag,onderhandelingen met de belastingdienst en het beheer van de aanvraagtrajecten.

Kost het veel tijd?

Het kost u vrijwel geen tijd om subsidie aan te vragen. Daarnaast zijn er meer regelingen mogelijk dan u denkt.

Het is belangrijk de juiste mix aan stimuleringsregelingen aan te schrijven door middel van een goed subsidie advies. Dit kan een combinatie zijn van subsidies, fiscaal voordeel en een laagrentende financiering. Een specialist helpt u om de juiste regelingen te onderzoeken en af te wegen voor uw project. Lees meer over hoe wij uw subsidie beheren.

lees meer over subsidiebeheer

Wie gingen u voor

Hier treft u enkele referentieprojecten waarvoor van Draeckeburgh subsidie maximaal heeft benut
bekijk volledig overzicht

Een goede subsidieplanning kan veel geld besparen op uw onderhoud of restauratie Roel Groothuis