Van Draeckeburg

120% resultaat doordat we
alle subsidieregelingen maximaal benutten

Van Draeckeburg

Goed accountmanagement &
verantwoordelijkheid voor alle aanvragen

Van Draeckeburg

Door specialistische ervaring
is de slagingskans 96%

Van Draeckeburg

Een specialist neemt het werk over:
van advies tot uitbetaling

Van Draeckeburg

Absolute expert voor
energiebesparing voor de retail

Corporates

Corporates

De overheid ondersteunt energiebesparende investeringen, innovatieve ontwikkelingen en verbeteringen in arbeidsintensieve processen. Organisaties met oog voor verduurzaming, innovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen maken veelal onvoldoende gebruik van de stimuleringsmogelijkheden.

 

Van Draeckeburgh is werkzaam voor diverse corporate organisaties en retailketens in Nederland. Hierdoor kennen we niet alleen de regelingen, maar begrijpen ook het investerings-, fiscale en administratieve proces van de partijen met wie we werken.

Subsidie: vorm en toepassing

De overheid biedt financiële ondersteuning op verschillende manieren. De stimulering kan worden verstrekt in de vorm van een geldelijke subsidie of een fiscale investeringsregeling. De overheid kan uw project ook ondersteunen met een garantiestelling voor de financiering van uw project. Hierbij stimuleert de overheid de volgende onderwerpen:

 

• Innovatie en ontwikkeling

• Milieu- en energie investeringen

• Scholing en opleiding

• Veiligheid

Samen kansen benutten

Voor uw organisatie is het belangrijk dat kansrijke regelingen centraal worden beheerd en uitgevoerd.

Van Draeckeburgh neemt in haar accountmanagement verantwoordelijkheid voor alle aanvragen. Dit is structureel anders dan een subsidiedesk waar alleen informatie kan worden ingewonnen.

 

Wat levert het op?

Het feitelijke voordeel varieert per project dat u uitvoert. Voor energiezuinige investeringen is het netto voordeel circa 10% van de relevante investeringskosten.

Dit lijkt een beperkte stimulering, maar maakt een extra investering soms aantrekkelijk. Voor R&D en innovatieprojecten kan het subsidievoordeel oplopen tot 50% van de projectkosten. Voor opleidings- en procesverbeteringen kunnen Europese fondsen 50% van uw projectkosten dekken.

lees meer over subsidiebeheer

Wie gingen u voor

Hier treft u enkele referentieprojecten waarvoor van Draeckeburgh subsidieaanvraag maximaal heeft benut
bekijk volledig overzicht

Door een integraal beheer van alle projecten en stimuleringsprogramma’s missen we geen belangrijke subsidiedeadlines. Ervaring leert dat het bundelen van alle projecten gewoon meer oplevert. Remko Berfelo