Hoofdkantoor Oranje Nassau

Opdrachtgever: Walas

Plaats: Heerlen

Dit kantoorgebouw is het voormalig hoofdkantoor van de ‘NV Mij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkoolmijnen genaamd Oranje Nassau Mijnen’ of wel de Oranje Nassau I. Het pand is gebouwd in 1931 in functionalistische stijl naar ontwerp van ir. D. Roosenburg te Den Haag. Voor het onderhoud van dit monument heeft Van Draeckeburgh succesvol subsidie aangevraagd.