Van Draeckeburg

120% resultaat door alle
subsidieregelingen toegankelijk te maken

Van Draeckeburg

Expert in duurzaam vastgoed!

Van Draeckeburg

Subsidie aanvragen op een
'no cure, no pay' basis.

Van Draeckeburg

Door specialistische ervaring
een slagingskans van 96%.

Toegevoegde waarde Van Draeckeburgh

Voor de werkzaamheden aan verschillende panden is de instandhoudingsubsidie aangevraagd. Voor deze aanvragen is aan de hand van een inspectierapportage, in samenspraak met de opdrachtgever een MeerJarenOnderhoudsPlanning en subsidierapportage opgesteld. De opgestelde stukken geven de Universiteit van Amsterdam een duidelijk beeld van de sobere en doelmatige werkzaamheden welke nodig zijn om de monumenten in goede staat te houden. De onderhoudswerkzaamheden voor deze monumenten zullen zich onder andere richten op schilderwerkzaamheden van de kozijnen en goten.

Project informatie

Van Draeckeburgh heeft voor de Universiteit van Amsterdam de aanvraag van de instandhoudingsubsidie voor de volgende monumenten verzorgd: Binnengasthuisstraat 9 Op een rechthoekig grondplan tot stand gekomen bakstenen bouwwerk bestaande uit drie bouwlagen en onder een schilddak met zwarte pannen. Oude Hoogstraat 24 Oost Indisch Huis, bestaande uit een 19e eeuwse vleugel aan de Kloveniersburgwal. Oudezijds Achterburgwal 185 Een modern complex ingekapseld hoekpand uit 1645 met schilddak en vensters onder frontons; poortje in de Spinhuissteeg met reliëf van Hendrik de Keyser (XVIIa). Oudezijds Achterburgwal 235 Op een rechthoekig grondplan en uit baksteen met natuurstenen decoraties opgetrokken gebouw (1875)voor twee wachtkamers, bestaan uit één bouwlaag onder een schilddak met pannen.

‘In ons beleid is het plannen van onderhoud een belangrijk onderdeel. We doen dit uitsluitend met professionele partners. Met Van Draeckeburgh krijgen we nu de subsidies voor de goede zorg die we altijd al voor ons vastgoed hadden. Met de projectmanagers van Van Draeckeburgh onderhouden we goed en constructief contact. Dit het kost ons nauwelijks tijd en moeite.’ Sander Verbeek Bouwkundig Clustermanager Binnenstad