Van Draeckeburg

120% resultaat door alle
subsidieregelingen toegankelijk te maken

Van Draeckeburg

Expert in duurzaam vastgoed!

Van Draeckeburg

Subsidie aanvragen op een
'no cure, no pay' basis.

Van Draeckeburg

Door specialistische ervaring
een slagingskans van 96%.

Toegevoegde waarde Van Draeckeburgh

Van Draeckeburgh heeft een subsidie verkregen voor de energetische verbeteringen voor de verwarming en de koeling. Daarnaast is er vanuit de provincie een subsidie verkregen voor het verbeteren van de publiekstoegankelijkheid. Aansluitend is een instandhoudingsubsidie toegekend voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de gevels van het monument.

Project informatie

Van Draeckeburgh heeft voor Breevast subsidies verkregen voor het monument Magna Plaza te Amsterdam, dit voormalig Hoofdpostkantoor van de architect Cornelis. H. Peters werd in 1899 opgeleverd. De rijk versierde gevel die is opgetrokken tussen het Paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk valt op door de persoonlijke mengstijl van C. H. Peters die de neogotische en neorenaissance stijl liet samenkomen.

‘We wilde subsidie aanvragen voor het energiezuinig maken van de (klimaat)installatie. Toen we eenmaal in gesprek gingen met onze subsidieadviseur hebben we ook een restauratiesubsidie gekregen en bleek er nog een subsidie voor achterstallig onderhoud te zijn. Dit hadden we van te voren nooit kunnen voorzien.’ Bep Kraan