Van Draeckeburg

120% resultaat door alle
subsidieregelingen toegankelijk te maken

Van Draeckeburg

Expert in duurzaam vastgoed!

Van Draeckeburg

Subsidie aanvragen op een
'no cure, no pay' basis.

Van Draeckeburg

Door specialistische ervaring
een slagingskans van 96%.

Toegevoegde waarde Van Draeckeburgh

Voor alle winkelrenovaties en verbouwingen van Blokker vraagt Van Draeckeburgh subsidie aan. Door de nauwe samenwerking tussen Van Draeckeburgh, Blokker en de technische installatiebedrijven kan subsidie snel en efficiënt worden aangevraagd.

Project informatie

Blokker is eigenaar van een groot aantal winkelpanden in Nederland. Blokker winkels zijn vaak gevestigd in oude en charmante panden in de hoofdwinkelstraten. Deze panden zijn veelal minder goed geïsoleerd. Niet alleen het personeel maar ook de klanten stellen steeds hogere eisen aan het binnenklimaat en de duurzaamheid van een winkel, daarnaast stijgen de kosten van energie. Het vervangen van installaties en het aanpassen van gebouwen verdient zich vaak al snel terug. Bij een winkelrenovatie investeert Blokker in duurzame en energiezuinige klimaatinstallaties, verlichting en isolatiemateriaal. Jaarlijks worden veel winkels gerenoveerd en energetisch verbeterd.

“Wij hebben het grootste belang bij een korte doorlooptijd van de werkzaamheden in een winkel. Door deze focus en het tijdsbeslag om de stimuleringsregelingen te doorgronden werden niet alle stimuleringsmogelijkheden benut. Een subsidie aanvragen lijkt eenvoudig, maar de vragen die door de overheid worden gesteld en de onderbouwing die moet worden gegeven vragen veel aandacht en tijd. Onze ervaring met het uitbesteden van subsidie aanvragen aan Van Draeckeburgh is positief. Wij hebben een aanzienlijk stimuleringsvoordeel ontvangen in 2010, zonder dat het veel inspanning of coördinatie vroeg. Eigenlijk sturen we ze alleen een cc van de opdrachten aan de aannemers en leveranciers” De heer W.F. Beijnink Hoofd Bouwafdeling en Winkelinrichting Blokker Nederland