Vacatures

Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019

De DEI wordt in 2019 aanzienlijk gewijzigd, zodat de regeling beter aansluit op de klimaatdoelen. Het accent komt meer te liggen op CO2-reductie.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

  • Bijdrage aan CO2-reductie is belangrijk.
  • De tenders vervallen, aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
  • Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf begin februari 2019.
  • Er is extra geld beschikbaar gesteld vanuit de zogenaamde klimaatenveloppen.
  • Naast de reguliere DEI-projecten kan een aanvraag worden ingediend voor kortlopende projecten die specifiek betrekking hebben op CO2-reductie, flexibilisering van het · elektriciteitssysteem of ruimtelijke inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit via wind en zon.

 

Zodra de wijzigingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant, vindt u hier een overzicht van de regeling.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

27 november 2018
Versterking innovatie Zuid-Nederland
19 juli 2018
Vergeet de Interreg mogelijkheden niet
25 mei 2018
Van Draeckeburgh op de PROVADA 2018