Extra budget voor research en development

Het kabinet blijft onverminderd de noodzakelijke energietransitie stimuleren. Het budget voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt verruimd met 62 miljoen euro, zodat er meer zekerheid is voor bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling.

 

De energietransitie is noodzakelijk om de CO2-uitstoot te verminderen, de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Om de transitie betaalbaar te houden worden de CO2-reductietechnieken periodiek geëvalueerd en zo nodig herzien. Door de periodieke evaluatie kan er beter worden ingespeeld op de ontwikkelingen. Een techniek die zich onverwacht sneller ontwikkelt, krijgt tijdig meer aandacht, terwijl de aandacht afneemt voor een techniek die achterblijft bij de verwachtingen. Op deze manier probeert de overheid de kosten van de overgang naar duurzame energie zo laag mogelijk te houden.

 

Heeft u een innovatieproject dat zich richt op hernieuwbare energie? We onderzoeken graag voor u de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de WBSO of een van de andere regelingen op dit gebied. Stuur een mail of bel ons (030 – 228 92 40) voor meer informatie.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 maart 2018
Ook in 2018 weer rendabel zonnepanelen plaatsen dankzij SDE+
15 december 2017
€ 100 miljoen subsidie voor duurzame warmte in 2018
08 december 2017
Opnieuw 6 miljard voor duurzame energie beschikbaar